Podjetništvo

Kako poteka zapiranje podjetja?

Zapiranje podjetja d.o.o. lahko steče na več načinov. Slednji je odvisen predvsem od razloga prenehanja. Prenehanje po skrajšanem postopku je najpogostejši način, ki ga podjetniki izberejo. Poleg tega so mogoči še likvidacija, stečaj ali izbris. Omeniti je potrebno, da je zapiranje po skrajšanem postopku mogoče le, kadar podjetje poplača vse svoje obveznosti.

Zaprtje podjetja vam omogoči, da podjetje prodate, sami pa se podate na novo poslovno pot, brez skrbi, obveznosti ter dolgov. Če bi torej želeli zapreti sedanje podjetje, vam lahko priskočimo na pomoč tudi mi. Nudimo vam svetovanje, urejanje dokumentacije za zaprtje, pa tudi pomoč pri prodaji podjetja po zelo ugodni ceni. Vabimo vas, da nas kontaktirate še danes.

Zapiranje podjetja se sprva prične s predlogom vseh družbenikov ustreznemu registrskemu organu za izbris družbe iz poslovnega registra brez likvidacije. Tovrstnemu predlogu je potrebno dodati tudi sklep o prenehanju po skrajšanem postopku in izjavo vseh družbenikov, ki dokazuje, da so poplačane prav se obveznosti družbe, urejena vsa delovna razmerja ter da prevzemajo obveznosti plačila morebitnih zapadlih obveznosti. Slednja mora biti seveda overjena pri notarju.

zapiranje podjetja

Sklep o zaprtju oz. prenehanju delovanja podjetja mora vsebovati naslednje elemente: sedež ter naziv družbe, organ, ki je sprejel sklep o prenehanju, informacijo o vrsti prenehanja podjetja ter število družbenikov in njihove podatke. Registrski organ je upravičen tudi do zahtevanja dokazil družbenikov o resničnosti izjave o poplačanih obveznostih. Od družbenikov lahko zahtevajo tudi druge oblike zavarovanja. Upniki lahko morebitne dodatne terjatve uveljavljajo še dve leti po izbrisu iz registra.

Zapiranje podjetja se nadaljuje z objavo sklepa o prenehanju družbe, družbeniki, upniki ali ostali državni organi, pristojni na tem mestu, pa lahko zoper sklep vložijo ugovor, in sicer v 15 dneh od dneva objave. Sklep o prenehanju je razveljavljen, če registrski organ ugotovi njegovo neutemeljenost oz. spozna, da bodo družbeniki ali upniki oškodovani. Tako obvesti organe družbe, da morajo nadaljevati z zapiranjem po postopku likvidacije.