pravno svetovanje
Podjetništvo

Kakovostno in zanesljivo pravno svetovanje

Pravo je izredno široko področje, za njegovo pravilno interpretacijo pa je potrebno zelo poglobljeno znanje in pestre izkušnje. Svetovanje lahko zato izvaja le oseba, ki je strokovno in praktično podkovana. Za pravno svetovanje zato izberite podjetje, ki ima dovolj izkušenj, je priznano in svoje storitve izvaja celostno. Podjetje Golcom v svoji ekipi združuje strokovnjake s področja prava in ekonomije ter tako svojim strankam nudi zelo kakovostne storitve pravnega svetovanja. Pokrivajo različna pravna področja in tako pomagajo pri reševanju različnih vprašanj in zapletov. Ključno pa je, da svoja vprašanja in morebitne pravne0 dileme ne rešujete sami, sploh če niste strokovnjak te stroke. Sebi in svojemu podjetju lahko namreč tako naredite več škode kot koristi.

Pravno svetovanje po vaši meri

Podjetje Golcom pokriva pravno svetovanje z različnih ključnih področij, ki so zelo pomembna že iz vidika zakonodaje, predvsem pa lažjega, bolj učinkovitega in transparentnega poslovanja. Njihova celostna storitev tako vključuje:

  • Gospodarsko pravo: podjetjem in posameznikom nudijo zanesljivo podporo in pomoč pri reševanju statusnopravnih vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.
  • Nepremičnine: zelo pomembno je, da so vsi dokumenti vaše nepremičnine urejeni in skladni z obstoječo zakonodajo in zahtevami. Zato vam pri Golcomu nudijo svetovanje in pomoč pri pripravi vseh potrebnih pravnih dokumentov. Ti se uporabljajo pri prometu z nepremičninami in so ključni pri morebitnih obremenitvah nepremičnin z različnimi stvarnimi pravicami. Prodaja ali nakup nepremičnin lahko poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju ali pa kot »tailor made« sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in priprave prodajne strategije do iskanja primernega kupca.
  • Delovna razmerja, plače in kadri: razreševanje delovnopravnih vprašanj, priprava različnih pogodb in internih aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.
  • Pravni skrbni pregled: skrbni pregled poslovanja je posebna oblika pridobivanja informacij, ki so nujno potrebne pri sprejemanju strateških odločitev. Dejansko gre za analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj.